Results
Tid längd
Tid kvar
Dina svar
Antal rätta svar: 1 av 9
Antal fel svar: 19
Generell info
Antal frågor: 9
Antal svar: 8
Antal möjliga rätta svar: 8
Kolla dina svar
Gör om testet
Start
Sussy Quiz Sweden
02:15
10:00
Klar
Tillbaka
Nästa
Sussy Quiz Sweden